Overbygning

 

Overbygningen består af forskellige kurser, som kan tages individuelt. Dog kræver det, at du har gennemført de 3 kurser i grundforløbet. Alle overbygningskurser er på hver 2 dage:

Den Lyttende Kultur
På denne workshop får du indsigt i forskellen mellem den talende og den lyttende kultur i din hverdag, og hvad det betyder for samværet. Du kommer til at arbejde med at ”slukke for dit eget hoved”, for du kan ikke samtidigt lytte til dine egne tanker og til den, som taler.

Samtale ledelse
At tage ledelse af en samtale eller et møde kan være udfordrende. Equilibrio har udviklet en form, som både har konkrete redskaber og en klar metode til sådan en samtaleledelse.

Nærværende ledelse
Den nærværende leder håndterer konflikter og misforståelser på en måde, der er konstruktiv for alle parter. Det er vigtigt, at alle bliver hørt og set, det styrker både den enkelte og organisationen.

Møde kultur
Livet er fyldt med møder. At føle sig delagtig, værdifuld, og at det giver mening at deltage i møderne, kræver en kultur, der også tilgodeser menneskene.
Kultur forandring
Kulturen opstår, når mennesker mødes i fællesskaber. På denne workshop får du mulighed for at stoppe op og overveje, om du synes kulturen skal laves om, og du får værktøj og teknikker til at forandre kulturen.

Typologi
På denne workshop får du forståelse for, at vi tænker og opfatter forskelligt, og at det ikke handler om at vi vil modarbejde hinandens ønsker og behov.